+

Guimarães entre as pequenas cidades mais bonitas da europa para a CNN